LÁ-BAS

Sheldon Brown

SCALABLE CITY

SAD / USA, 2007,
internet project

MJERLJIVI GRAD

''Mjerljivi grad'' koristi sustav kanala za vizualizaciju podataka kako bi stvorio sve urbaniziraniji okoliš. Svaki sljedeći korak u tom sustavu kanala temelji se na prethodnom, povećavajući pretjerivanja, rukotvorine, te uzorke njegovog algoritamskog procesa. Prizori brzo stvorenih kulturoloških objekata koji iz toga nastaju u jednakoj mjeri izazivaju i ushit i loše slutnje. Projekt ne osuđuje ali ni ne prihvaća takvu mogućnost budućnosti, već pojačava našu svijest o estetici temeljne logike koja određuje veliki dio naše zajedničke egzistencije. U suradnji s: Alexom Dragulescuom, Erikom Hillom, Mikeom Caloudom, Joeyjem Hammerom, Carlom Burtonom, Danielom Tracyjem Uz potporu: High Moon Studios, Intel, IBM, Sun, The Center for Research in Computing and the Arts i Calit2 na UCSD-u.

SCALABLE CITY

The Scalable City uses a data visualization pipeline to create an increasingly urbanized environment. Each step in the pipeline builds upon the last, amplifying exaggerations, artifacts, and the patterns of its algorithmic process. The resulting visions of rapidly created cultural objects provide equal measures of delight and foreboding. The project neither indicts nor embraces this possible future, but heightens our aesthetic awareness of the underlying logic determining much of our shared existence. With assistance from: Alex Dragulescu, Erik Hill, Mike Caloud, Joey Hammer, Carl Burton, Daniel Tracy With support from: High Moon Studios, Intel, IBM, Sun, The Center for Research in Computing and the Arts, and Calit2 at UCSD.

Sheldon Brown

Ravnatelj Centra za istraživanje kompjuterskih znanosti i umjetnosti (the Center for Research in Computing and the Arts; CRCA) na Kalifornijskom sveučilištu u San Diegu (the University of California at San Diego; UCSD), gdje radi kao professor vizualnih umjetnosti i pročelnik za Umjetnost novih medija na Institutu za telekomunikacijske i informatičke tehnologije u Kaliforniji (the California Institute of Telecommunications and Information Technologies; Calit2). Njegovi radovi bave se ispitivanjem odnosa između posrednih i fizičkih iskustava, a često funkcioniraju u različitim javnim sferama. Kao umjetnika, zanima ga preklapanje i rekonfiguracija privatnih i javnih domena; način na koji novi oblici posredovanja proširuju međusobno koegzistirajuće javne sfere čije geografije i društvene organizacije postaju sve raznovrsnije. Umjetnost koja istražuje razilazeća sjecišta ovih područja-rubna područja njihove koherentnosti-omogućava djelomične uvide u strukture koje ih oblikuju te navodi na pomisao o transformativnim oblicima postojanja i proširenju umjetnih granica.

He is Director of the Center for Research in Computing and the Arts (CRCA) at the University of California at San Diego (UCSD), where he is a Professor of Visual Arts and the head of New Media Arts for the California Institute of Telecommunications and Information Technologies (Calit2). His work examines the relationships between mediated and physical experiences, and often exists in a variety of public realms. As an artist, he is concerned about overlapping and reconfiguring private and public spaces; how new forms of mediation proliferate co-existing public realms whose geographies and social organizations become ever more diverse. Art that explores schismatic junctions of these zones-the edges of their coherency-allows glimpses into their formative structures and suggests transformative modes of being, of extending constrained boundaries.

http://crca.ucsd.edu/sheldon/